Altın Silsile

1. Hz. Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem]
2. Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk [radıyallahu anh]
3. Selmân-ı Fârisî [radıyallahu anh]
4. Hz. Ebû Bekir’in [radıyallahu anh] torunu Kasım b. Muhammed [kuddise sırruhû]
5. İmam Cafer es-Sâdık [kuddise sırruhû]
6. Bâyezid-i Bistâmî [kuddise sırruhû]
7. Şeyh Ebü’l-Hasan Ali b. Cafer el-Harakânî [kuddise sırruhû]
8. Şeyh Ebû Ali Fazl b. Muhammed el-Fârmedî [kuddise sırruhû]
9. Şeyh Yusuf el-Hemedânî [kuddise sırruhû]
10. Şeyh Abdülhâlik-i Gucdüvânî [kuddise sırruhû]
11. Şeyh Ârif-i Rîvgerî [kuddise sırruhû]
12. Şeyh Mahmud İncîr Fağnevî [kuddise sırruhû]
13. Şeyh Ali Râmîtenî [kuddise sırruhû]
14. Şeyh Muhammed Baba Semmâsî [kuddise sırruhû]
15. Şeyh Seyyid Emîr Külâl [kuddise sırruhû]
16. Şeyh Muhammed Bahâeddin Şah-ı Nakşibend [kuddise sırruhû]
17. Şeyh Alâeddin Attâr [kuddise sırruhû]
18. Şeyh Yakub-i Çerhî [kuddise sırruhû]
19. Şeyh Ubeydullah Ahrâr [kuddise sırruhû]
20. Şeyh Muhammed Zâhid Kadı Semerkandî [kuddise sırruhû]
21. Şeyh Derviş Muhammed Semerkandî [kuddise sırruhû]
22. Şeyh Muhammed Hâcegî Emkenekî [kuddise sırruhû]
23. Şeyh Muhammed Bâkibillah [kuddise sırruhû]
24. İmâm-ı Rabbânî Şeyh Ahmed el-Fârûkî es-Sirhindî [kuddise sırruhû]
25. Şeyh Muhammed Ma‘sûm Urvetü’l-Vüskâ [kuddise sırruhû]
26. Şeyh Muhammed Seyfeddin [kuddise sırruhû]
27. Şeyh Seyyid Nur Muhammed el-Bedâûnî [kuddise sırruhû]
28. Şemseddin Habîbullah Mirza Mazhar Cân-ı Cânân [kuddise sırruhû]
29. Şeyh Abdullah ed-Dihlevî [kuddise sırruhû]
30. Şeyh Mevlânâ Halid el-Bağdâdî [kuddise sırruhû]
31. Şeyh Seyyid Abdullah Hakkârî [kuddise sırruhû]
32. Şeyh Seyyid Tâhâ Hakkârî [kuddise sırruhû]
33. Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvâsî [kuddise sırruhû]
34. Şeyh Abdurrahman Tâhî [kuddise sırruhû]
35. Şeyh Fethullah Verkânisî [kuddise sırruhû]
36. Şeyh Muhammed Diyâeddin Nurşînî [kuddise sırruhû]
37. Şeyh Ahmed Haznevî [kuddise sırruhû]
38. Şeyh Seyyid Abdülhakim Bilvânisî [kuddise sırruhû]
39. Şeyh Seyyid Muhammed Râşid [kuddise sırruhû]

Kaynak: (Abdülmecîd Hânî, el-Hadâiku’l-Verdiyye, Altın silsile, Semerkand Yayınları)