Güzel Kullukla İle İlgili Ayetler

Güzel Kullukla İle İlgili Ayetler

İman edip salih amel işlemeye devam eden güzel ahlak sahiplerine iki dünyada da mutlulukların en güzeli mükafat olarak verilir. Kur’an-ı Kerim’de güzel ahlakla ilgili ayetlerden bir kaçını paylaşıyoruz:

“Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak kendine yaraşır bir gayret ile o gün için çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür.” İsrâ 17/19.

“Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını artırırız. Kim dünya malını istiyorsa ona da dünyadan bir şey veririz. Fakat onun ahirette hiç bir nasibi yoktur.” Şura 42/20

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Bilinsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona, karşılığı tastamam olarak verilecektir.” Necm 53/39-41

Yüce kudret sahibi olan Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:
“Onlara şöyle denecektir. Geçmiş günlerde işlediğiniz güzel amellere karşılık, şimdi afiyetle yiyiniz, içiniz.” Hakka 69/24.

Aziz ve Yüce olan Allah şöyle buyurmuştur:
“Herkesin, yaptıkları güzel işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.” En’am 6/132

Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
“Sizi, bizim hoşnutluğumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır, ne de evlatlarınız. Ancak iman edip, iyi amelde bulunanlara, yaptıklarının karşılığı kat kat fazla olarak verilecektir. Onlar, cennet köşklerinde güven içinde olacaklardır.” Sebe 34/37

Yüce Allah bir diğer ayetinde şöyle buyurmuştur :
“Onlara, ‘İşte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona vâris kılındınız’ diye seslenilir.” Araf 7/43
Allah Teala başka bir ayette şöyle buyurmuştur :
“Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler sakladığını hiç kimse bilemez.” Secde 32/17

“İyi işler yapanların mükafatı ne güzeldir! Onlar sabrederler ve yalnız Rablerine tevekkül ederler.” Ankebut 29/58-59

“Rableri katında, onlar için esenlik yurdu cennetler vardır. Ve yapmakta oldukları salih ameller sebebiyle Allah onların dostudur.” En’am 6/127

YORUMLAR

  1. ALLAH RAZI OLSUN,HİZMETİNİZ DAİM OLSUN

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir