Kavuştuğum en büyük mutluluk

Kavuştuğum en büyük mutluluk
Ma’mer b. Abdullah el-Adevî [radıyallâhu anh] şöyle diyor:
 
Ben Veda haccında Resûlullah’ı [sallallâhu aleyhi ve sellem] tıraş etmekle görevlendirildim. Kurban bayramının ilk günü Resûlullah [sallallâhu aleyhi ve sellem] tıraş olmak üzere oturdu. Başını kaldırıp yüzüme baktı ve,
 
“Ey Ma’mer! Elinde ustura olduğu halde Allah’ın elçisi kulağının yumuşağını senin usta ellerine teslim ediyor” dedi. Ben,
 
“Yâ Resûlallah! Kavuştuğum bu mutluluk, Allah’ın en değerli ihsanıdır” dedim. Hz. Peygamber [sallallâhu aleyhi ve sellem],
 
“Evet, öyledir” buyurdu. Sonra Resûlullah’ı [sallallâhu aleyhi ve sellem] tıraş ettim.
(Ahmed b. Hanbel. el-Müsned, 6/400; Taberânî, ebMu’cemü’t-Kebir 20/447, nr. 1096.)
Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir