KUR’ÂN ve SÜNNET’E UYMAK 2 – İSTİKAMET

KUR’ÂN ve SÜNNET’E UYMAK 2 – İSTİKAMET

Neden Yüceldiler?

Bişr-i Hâfî [rahmetullahi aleyh] anlatır:

Resûl-i Ekrem’i [sallallahu aleyhi vesellem] rüyamda gördüm. Buyurdular ki:

– Ey Bişr! Allah seni akranların arasında niçin yükseltti, biliyor musun?

– Hayır, bilmiyorum ey Allah’ın Resûlü, dedim.

Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem],

– Salihlere hizmet, mümin kardeşlerine nasihat ettiğin, arkadaşlarına ve sünnetime uyanlara sevgi beslediğin ve benim yoluma uyduğun için, buyurdular.

 

Tasavvufun Aslı

Nakşibendî yolunun büyüklerinden Abdurrahman Tâhî (k.s) şöyle buyurur:

“Bizim yolumuzun aslı Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Ona aykırı hareket eden, adı ne olursa olsun, hatta güneşi ve ayı yere indirse bile yolumuzun onunla hiçbir ilgisi yoktur. Tasavvuf hiçbir makam, mertebe, hal ve keramete sahip olmasa bile İslâm’ın peşinden ayrılmayanlar için faydalıdır.”

 

En Güvenli Yol

Yurdumuzun güzide âlimlerinden Bedîüzzaman Said Nursi (k.s) şöyle buyuruyor:

“İmâm-ı Rabbânî [rahmetullahi aleyh] demiştir ki:

‘Ben manevi ve ruhanî makamlarda seyahat ederken evliyaların dereceleri içinde en parlak, en haşmetli, en güzel, en emniyetli olanını sünnet-i seniyyeye tâbi olmayı asıl yol kabul eden velileri gördüm. Hatta o sınıfın avamdan olan evliyaları, diğer sınıfların has velilerinden daha muhteşem görünüyordu.’

Evet, hicrî ikinci binyılının müceddidi İmâm-ı Rabbânî [rahmetullahi aleyh] doğru söylüyor. Sünnet-i seniyyeyi esas tutan kimse, Habibullah’ın gölgesi altında Allah Teâlâ’nın sevgi ve rızasına kazanma makamına mazhar olucudur.”

 

Kurtuluş Ona Bağlılıkta

Cüneyd-i Bağdâdî (k.s) şöyle der

“Hiç kimse, Allah’ın yardımı olmadan Allah Teâlâ’ya ve rızasına ulaşamaz. Allah’ın rızasına kavuşmanın yolu, Muhammed Mustafa Efendimiz’e [sallallahu aleyhi vesellem] tâbi olmaktır.”

 

Kulluğun Temeli

Tasavvufun büyüklerinden İmam Gazâlî hazretleri (k.s) şöyle der:

“Kulluğun temeli üç şeydir:

1. İslâm’ın belirlediği hükümlere uymak,

2. Allah Teâlâ’nın takdirine razı olmak,

3. Allah Teâlâ’nın rızasını kazanma yolunda, nefsin arzu ve isteklerini terketmek.”

Kaynak: (Sûfîlerden Sözler ve Menkıbeler Hâl Dili, Semerkand Yayınları)

 

 

YORUMLAR

  1. Çok güzel sözler ALLAH emek veren herkesten razı olsun.

  2. ALLAH’ın C.C. selamı cümle beşeriyetin uzerine olsun

  3. Rabbim istikametinden ayırmasın inşallah…emeğinize sağlık.

  4. Allah hepimizi hakiki sufilerden eylesin inşa Allah. ( amin )

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir