Mürid, Mürşidini Temsil Eder

Mürid, Mürşidini Temsil Eder

Hz. Seyyid Ahmed er-Rifâî,

– Ben, bana söven kişiden bîzarım, dedi. Orada oturanlar,

– Biz sana nasıl sövebiliriz ki sen bizim hâcet kıblemizsin, dediler. O,

– Siz benim dilimden, benim söylemediğim bazı şeyleri söylüyorsunuz ve yapmadığım bazı hareketleri yapıyorsunuz. Sizin bu davranışlannızı gören ve sözlerinizi duyan bazı kimseler, bu işlerde bana tâbi olduğunuzu ve bu sözleri benden işittiğinizi düşünürler.

Ahmed Er-Rıfaı Hazretlerinin Menkıbeleri, Hacı Hüsâm İbrahim B. Muhammed El-Kâzerûnî, Semerkand Yayınları

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir