Namaz Müminin Miracıdır

Namaz Müminin Miracıdır

Şu bir hakikattir ki, “Namaz müminin mi‘racıdır” ve bu, Allah ile buluşmak ve O’nun huzurunda bulunmak demektir. Namaz, kulun günde beş defa Yaratan’ın huzuruna çıkması, divanında durması demektir. Bu yüce divanda kul, arada hiçbir vasıta olmadan her türlü dilek ve ihtiyacını, bizzat Allah’a [c.c] arzeder, O’na sığınır, yalnızca O’ndan yardım diler. Böylece Peygamberimiz’in [s.a.v], mi‘racda gerçekleşen Allah ile mülâkatı hadisesi, namaz içinde sembolik olarak yaşanmış olur. Bu sırra işaret için, Peygamberimiz, “Namaz müminin mi‘racıdır” buyurmuştur.
Ârifler derler ki: Namaz mümin için manevi bir mi‘racdır. Namazın kulu yüce makamlara yükselten bir basamak olabilmesi için, müminin ona hakkı ile hazırlanması gerekir. Namaz, yüce Allah’ın huzuruna çıkmak ve O’nunla konuşmaktır. Evet, namaz kul ile Rabb’inin özel buluşma anı kılınmıştır. Büyüklerin dediği gibi, kul, namaza durduğu zaman Rabb’i ile arasındaki bütün perdeler kaldırılır.
Resûlullah [s.a.v] kulun Rabb’ine en yakın olduğu anın, namazdaki secde anı olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salât, 42; Ebû Davud, Salât, 152)

Kaynak: (Üç Aylar, Semerkand Yayınları)

YORUMLAR

  1. Alemlerin Rabbi ALLAH c.c ye Sonsuz hamdü sena olsun Habib Hz. Resulullah Efendimize Kainattdaki bütün zerelerin adedince Selatü Selam Olsun! Biz Ümmeti Muhammedi Rabbül Alemin Merhamet Etsin (Ya Rabbî Biz Ümmeti Muhammede Dünyada ve Ahrette iyilik Güzelik ver bizleri cehennem ateşinden koru Bizleri Hz. Resulullah Efendimizle Beraber Cennetine Koy ALLAH TEALAYA HAMD OLSUN HZ. RESULULLAH EFENDİMİZE SELATÜ SELAM OLSUN!

  2. Allah c.c razı olsun

  3. Allah bizleri hakkı ile namaz kılan müslümanlardan eylesin.(AMİN)

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir