Recep Ayını İbadetle Geçiren Kadın

Recep Ayını İbadetle Geçiren Kadın

İmam Gazâlî (rah), Mükâşefetü’l-Kulûb adlı eserinde Receb ayının faziletine değinirken şöyle bir kıssa nakletmiştir: Beytülmakdis’de bir kadın Receb ayında her gün on iki bin defa İhlas suresini okurdu. Ayrıca bu kadın yine Receb ayında kaba yünden dokunmuş elbise giyerdi. Kadın hastalandı. Oğluna, vefat ederse giyindiği yün elbise ile kendisini defnetmelerini vasiyet etti. Kadın vefat edince, oğlu kendisini daha değerli, yumuşak bir kumaş ile kefenleyip defnetti. Gece annesini rüyasında gördü. Annesi kendisine şöyle diyordu:
— Ben senden razı değilim; çünkü sen benim vasiyetimi yerine getirmedin!
Kadının oğlu korku içinde uykudan uyandı ve yün elbisesini aldı, onunla defnetmek için kabrini açtı. Fakat anasını kabir içinde bulamadı ve şaşırıp kaldı. Bu esnada şöyle bir ses işitti: “Receb ayında bize ibadet edeni, tek başına ve yalnız bırakmayacağımızı sen bilmiyor musun?”

Resûlullah (s.a.v) bu aylarla ilgili olarak,
Allahım, receb ve şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi ramazana ulaştır” şeklinde dua etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned)

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurur:
Receb ayı Allah’ın ayı, Şâban benim ayım ve Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Suyutî, el-Câmius’s-Sağir; Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummal)

Receb ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan ise hasat ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa onun karşılığını bulur.” Zünnün Mısrî (k.s)

YORUMLAR

  1. Allah c.c. sizden ve sadatlardan razı olsun

  2. ALLAH bizde öyle güzel yaşayıp güzel ölümleri nasip etsin.dua ile

  3. Allah razı olsun dua ile…

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir