Tasavvuf Nedir?

Tasavvuf Nedir?

Seyyid ibrahim’den nakledilir:

Hz. Seyyid Ahmed er-Rifâî k.s. vaaz ediyor, tasavvuftan bahsediyordu. Ibn Türkî [rahmetullahi aleyh],

– Tasavvuf nedir, diye sordu. Hz. Seyyid,

– Bizim tasavvufumuzu mu soruyorsun, yoksa sizin tasavvufunuzu mu, dedi. Ibn Türkî,

– Ey Seyyid! Benim sorum bir idi, iki oldu, sizin tasavvufunuzu ve bizim tasavvufumuzu açıklayın, dedi. Hz. Seyyid,

– Sizin tasavvufunuz şudur: Gönlü temizlersiniz, insanlar size iyilik söyler, Hak Teâlâ’ya itaat ile meşgul olursunuz, gece ibadet edersiniz ve “Oruç kalkandır” kalkanı ile cehennem azabını hak etme oklarını kendinizden defedersiniz. Kavmin tasavvufu (benim tasavvufum) ise, şiir:

Tasavvuf hırkalarla değildir, böyle olduğunu söyleyen yoldan çıkmıştır,

Ey genç, tasavvuf ıstırapla karışık yarıştır.

Ibn Türkî bu sözü duyunca feryat etti, kendinden geçti ve yere düştü. Kendine gelince,

– Ey Seyyid! Bana tövbe ver, dedi. Hz. Seyyid ona tövbe verdi, başarı diledi ve,

– Allah Teâlâ bu işi sana kolaylaştırsın, dedi.

Ahmed Er-Rıfaı Hazretlerinin Menkıbeleri, Hacı Hüsâm İbrahim B. Muhammed El-Kâzerûnî, Semerkand Yayınlarımin28

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir