Yolculuğa Hazırlık

Yolculuğa Hazırlık

Ahnef b. Kays hazretlerine [rahmetullahi aleyh],

– Sen ihtiyar bir kimsesin. Oruç seni zayıf düşürüyor, neden tutuyorsun, denildiğinde şu cevabı verir:

– Ben uzun bir yolculuğa hazırlık yapmaktayım. Allah Teâlâ’nın emrettiği ibadetlere sabretmek, kıyamet günü Allah’ın azabına sabretmekten daha kolaydır.  (İmam Gazalî, İhyâ)

Üç Kimse

Tâbiînin (sahabilerden sonraki neslin) tanınmışlarından büyük veli Ebû Bekir Abdullah b. Müzenî [rahmetullahi aleyh] şöyle der:

“Allah Teâlâ üç kimseyi sever. Bunlar az yiyen, az uyuyan ve çok salih amel edip az istirahat eden kimselerdir.”

(İmam Gazalî, İhyâ)

 

Akıllı Kim?

Yahya b. Muâz [rahmetullahi aleyh] şöyle buyuruyor:

Akıllı kimseler üç kısımdır:

1. Dünya kendisini terketmeden dünyayı terkeden,

2. Kabre girmeden önce kabri için hazırlık yapan,

3. Rabb’ine kavuşmadan önce rızasını kazanan.

(İmam  Gazâlî, Mükâşefetü’l-Kulûb)

 

Kim Neye Çalışırsa

Seyyid Muhammed Raşid hazretleri [kuddise sırruhû] diyor ki:

“Kim Şah-ı Nakşibend hazretlerinin [kuddise sırruhû] amelini yaparsa Şah-ı Nakşibend gibi olur. Kim de şeytanın amelini yaparsa şeytan gibi olur.” 

( S. Muhammed Saki Erol, Hayat Dengemiz, Semerkand Yayınları)





Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir